Bedre muskelhelse

Bedre muskelhelse

Proteintilskudd i kombinasjon med styrketrening kan øke muskelmasse og muskelstyrke hos eldre personer. Målet med denne studien var å vurdere påvirkning av et inntak av proteintilskudd i form av type I kollagenpeptider etter styrketrening sammenlignet med en gruppe som mottok placebo. Studien så på hvordan dette påvirket muskelmasse og muskelfunksjon hos eldre personer med sarkopeni.

Totalt femtitre mannlige pasienter (72,2 ± 4,68 år) med sarkopeni (klasse I eller II) fullførte studien som var et randomisert dobbelt blindet placebokontrollert studie. Alle deltakerne gjennomgikk et 12-ukers veiledet styrketreningsprogram (tre økter per uke á 60 min), og ble supplert med enten kollagenpeptider (behandlingsgruppe (TG)) (15 g/d) eller silika som placebo (placebogruppen (PG)).

Fettfri masse (FFM), fettmasse (FM) og benmasse (BM) ble målt før og etter intervensjon ved hjelp av dual-energy X-ray absorptiometry. Muskelstyrke ble testet ved å måle isokinetisk quadriceps styrke (IQS) på høyre ben før og etter treningsprogrammet og sansemotorisk kontroll (SMC) ble bestemt ved hjelp av en standardisert ett-bens stabiliseringstest. Kollagen- og placebotilskudd ble gitt i pulverform som ble oppløst i 250 ml vann.

I begge gruppene ble det sett en statistisk signifikant økning (p <0,001) i FFM og et betydelig tap i FM (p <0,001) etter 3 måneder. Muskelstyrke og SMC ble vesentlig forbedret i begge gruppene (p <0,001). Data for BM viste en signifikant økning (p <0,001) i begge grupper ved slutten av studien. Effekten var betydelig større hos pasientene som fikk tilskudd av kollagenpeptider. FFM og muskelstyrke var høyere mens FM var lavere i behandlingsgruppen sammenlignet med placebogruppen (p<0,05, p<0,05 og p<0,05).

Resultatene fra denne studien viste at sammenlignet med placebo, førte et tilskudd av type I kollagenpeptider i kombinasjon med styrketrening til ytterligere forbedret kroppssammensetning ved å øke FFM og muskelstyrke samt redusere FM hos eldre med sarkopeni.

Kilde:  Zdzieblik, Denise, et al. «Collagen peptide supplementation in combination with resistance training improves body composition and increases muscle strength in elderly sarcopenic men: a randomised controlled trial.» British Journal of Nutrition 114.08 (2015): 1237-1245.

Denise Zdzieblik1, Steffen Oesser2, Manfred W. Baumstark3, Albert Gollhofer1 and Daniel König 1,3 1 Department for Nutrition, Institute for Sports and Sports Science, University of Freiburg, Freiburg 79117, Germany2 CRI, Collagen Research Institute GmbH, Kiel 24118, Germany3 Department of Rehabilitation, Prevention and Sports Medicine, Centre for Internal Medicine, University Hospital Freiburg, 79106 Freiburg, Germany

Flere artikler

Forrige Neste

Relaterte Produkter

Social Proof