Marint Kollagen Type l & lll

Marint Kollagen Type l & lll

 

HYDROLYSERT MARINT KOLLAGEN TYPE l & lll


Den kollagentypen vi har mest av er type I, den finnes i hele kroppen bortsett fra bruskvevet. Type ll er den viktigste delen i brusk, mens type lll finner vi oftest sammen med type l. Type I, II og III utgjør 80-90 % av kollagenet i kroppen.

Kollagen type I blir produsert og organisert i dermale fibroblaster og bindevevsceller i huden og spiller også en viktig rolle for beinvev. Det er ikke bare med hensyn til elastisitet og struktur i beinet, men også med hensyn til sentrale prosesser i beinmineralisering og metabolisme (Marcus 1996). Marint kollagen er mer tilgjengelig for kroppen og kan absorberes opptil 1,5 ganger mer effektivt i kroppen, og biotilgjengeligheten er overlegen i forhold til kollagen fra storfe eller svin. Dette er mye på grunn av mindre partikkelstørrelse sammenlignet med andre animalske kilder til kollagen. Dette gjør at kollagenpeptidene raskere tas opp og transporteres dit det er behov for det i kroppen.

For at proteinet kan tas opp og fraktes rundt i kroppen er det nødt til å brytes ned i fordøyelsen til korte peptider og aminosyrer. Det ser ut til at kroppen enkelt kan ta opp korte peptider og dermed utnytte disse raskt i kroppen. Noen av disse peptidene har bioaktive egenskaper, noe som vil si at de kan utøve positive effekter i kroppen utover det å være et næringsstoff. Fokuset på biologisk aktive peptider fra ulike proteinkilder har økt blant forskere. Gjennom cellekulturer og dyrestudier er det allerede identifisert flere sekvenser som ser lovende ut. Områder som er studert er særlig effekter på blodtrykksregulering, immunforsvar, kreft, smerterespons og kolesterol (BT innsikt, Profesjonelle proteiner).

KROPPENS KOLLAGEN


Kollagen er store strukturelle proteiner som hjelper kroppen med å opprettholde dens styrke og fleksibilitet, og finnes særlig i hud og i alle typer bindevev, og utgjør ca. 1/3 av proteinet i kroppen, noe som gjør kollagen til den største kilden til protein hos mennesket (Marcus 1996).

Bindevev finnes overalt i kroppen og har som oppgave å gi strukturell støtte, styrke, avstive og rett og slett holde kroppen sammen. Vi finner bindevev i blant annet sener, brusk og leddbånd. Cellene i bindevevet ligger spredt og mellom dem finnes rikelig med proteinholdige kollagenfibrer som har stor strekkstyrke.

Vi skiller mellom løst og fast bindevev, der løst inneholder få fiber mellom cellene, mens fast nesten utelukkende består av kollagenfiber. Det løse bindevevet finner vi under hud og slimhinner, rundt kjertler og utførselsganger, mellom muskelfibrer og nervetråder samt i og mellom organer og annet vev. Dette har stor strekkstyrke og elastisitet i alle retninger.

Fast bindevev finnes i sener og leddbånd som fester muskel til bein og bein til bein. Fast bindevev har i sener meget stor strekkstyrke i den retningen fibrene er plassert, mens det i leddbåndene har stor strekkstyrke i alle retninger. Kollagenfibrene er med på å danne fundamentet for hud, hår og negler (Scrieber 2007, Sibilla et al. 2015, Flaschmajer et al. 1990).

Vitamin C er viktig i syntesen av kollagen der det samhandler med aminosyrene prolin og hydroksyprolin. Dette gjør det ved å tilføre hydrogen og oksygen slik at aminosyrene kan gjøre sin del i produksjonen av kollagen. Hvis du får for lite vitamin C vil kollagenproduksjonen avta. Vitamin C er også et antioksidant som beskytter kroppens celler mot oksidativt stress. I dag er det flere godkjente påstander om vitamin C med hensyn til dannelsen av kollagen for normal funksjon av bein, brusk, hud og blodkar samt at vitaminet bidrar til normal energimetabolisme (EFSA, vitamin C claims).

HVA SKJER MED HUDEN NÅR VI BLIR ELDRE?

Fra midten av 20-årene vil kroppens naturlige produksjon av kollagen og elastin reduseres, og kollagenfibrene blir svakere. Hudens struktur endres og resulterer i svakere, tynnere og tørrere hud og mindre elastisitet som viser seg i form av fine linjer og rynker. Det har også en påvirkning på kroppens bindevev, som blir mindre elastisk og fast.

Produksjonsceller, kalt fibroblaster, danner hele tiden prokollagen og kompenserer på den måten for nedbrytningen av kollagenfibrene slik at balansen opprettholdes. Prokollagenet omformes videre og tvinnes sammen til sterke og fleksible kollagenfibre. I tillegg har kollagenfibrene en god evne til å binde vann som også bidrar til at hudens overflate holdes fyldig, jevn og elastisk. Det antas at vi mister kollagen med en hastighet på 1,5 % per år, noe som vil si et tap av kollagen på 30 % ved 45-årsalderen.

 

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM KOLLAGEN OG KOLLAGENPEPTIDER?

Mens kollagen er store strukturelle proteiner, er kollagenpeptider en hydrolysert form for kollagen, altså kortere peptidkjeder sammensatt av aminosyrer. Kollagenmolekylene er store, noe som gjør at det tar lengre tid for kroppen å absorbere og utnytte disse sammenlignet med peptider som allerede er brutt ned. Kollagenet gjennomgår en enzymatisk hydrolyseprosess der produktet mister sin geleringseffekt og blir vannløselig. Kollagenmolekylene blir mindre og dermed enklere for kroppen å ta opp. Peptidene tilfører de nødvendige aminosyrene for utvikling av kollagen.

 

HVORFOR ER MARINE KOLLAGENPEPTIDER UNIKE?


Selv om kollagen har et meget høyt innhold av protein (over 90 %), har det en annen aminosyresammensetning enn andre proteinkilder som for eksempel torskefilet. Marint kollagen inneholder, akkurat som torskefileten, alle de essensielle aminosyrene, dog i mye mindre mengder, men har til gjengjeld et meget høyt innhold av aminosyrene glysin, prolin og hydroksyprolin. Funksjonen til disse aminosyrene er å stimulere celler i ben, bindevev og hud, og for produksjon av kollagen. Dette gjør at kollagenet kan bidra til å styrke bindevev og bein samt støtte oppbyggingen av huden. I tillegg inneholder marint kollagen også arginin, og både glycin og arginin er aminosyrer kroppen bruker i dannelsen av kreatin. Kreatin er hovedkomponenten i hår og negler.


GLYSIN bidrar til syntesen av kollagen, så vel som en rekke andre proteiner. Den kan også beskytte organer og vev ved generelle inflammatoriske tilstander.

PROLIN er forløperen til hydroksyprolin som er involvert i dannelsen av kollagen i sener og ligamenter. Prolin er derfor viktig ved behandling av slitasjegikt. Prolinproduksjonen i kroppen øker for eksempel ved skader og etter trening der det bygger opp muskelfibrene. Dette betyr at marint kollagen kan være meget nyttig i restitusjonsfasen etter trening. Prolin er avhengig av vitamin C for å kunne danne kollagen.

HYDROKSYPROLIN er hydroksylering av prolin, og er også avhengig av vitamin C. Vitamin C fungerer som en kofaktor for hydroksyleringen av prolin og derfor kan mangel av dette vitaminet resultere i svekket syntese av kollagen da ingen dannelse av hydroksyprolin vil oppstå. Dette kan føre til svekket styrke i bindevev og hud.

 

EFFEKTER AV MARINE KOLLAGENPEPTIDER PÅ MUSKEL- OG SKJELETTSYSTEMET OG HUD

Muskel- og skjelettsystemet
Produkter som inneholder aktive kollagenpeptider har lenge vært markedsført i USA, Asia og Europa. Mange vitenskapelige og prekliniske studier viser ulike positive effekter på fleksibilitet i sener, stabilitet i leddbånd, beinmetabolisme samt muskel- og beinintegritet.

Spesifikke kollagenpeptider viste seg å betydelig øke uttrykket for kollagen type I og III i fibroblaster fra leddbånd og sener fra mennesker. Studien konkluderte med at kollagenpeptider derfor kan være et alternativ for å behandle og forebygge forandringer i leddbånd og sener (Schunck and Oesser, 2013).

Et studie undersøkte effekten av spesifikke marine kollagenpeptider på kollagenuttrykk, post-translasjonell modifikasjon og mineralisering i en osteoblastisk cellekultur (beindannende celler). Marine kollagenpeptider oppregulerte genuttrykket for kollagen-modifiserende enzymer, og disse effektene førte til økt kollagensyntese og positive effekter på kollagenkvalitet og mineralisering av matrix i osteoblaster (Yamada et al. 2014).

En annen studie så på effekter av proteintilskudd i form av type 1 kollagenpeptider i kombinasjon med styrketrening hos eldre menn med sarkopeni. Resultatene viste at sammenlignet med placebo, førte et kollagentilskudd i kombinasjon med styrketrening til ytterligere forbedret kroppssammensetning ved å øke den fettfrie massen og muskelstyrke samt redusere fettmasse hos eldre med sarkopeni (Zdzieblik et al. 2015).

 

Anti-aldringseffekt på huden
Marint kollagenhydrolysat har vist å ha en anti-aldringseffekt på huden. En klinisk studie viser en signifikant økning i hudens elastisitet hos en gruppe kvinner i alderen 35-55 år (Proksch et al. 2014).

 

Reduserer rynker
Den samme gruppen av forskere fra Universitetet i Kiel, Tyskland, viste også en betydelig reduksjon i rynker etter et daglig inntak av kollagenhydrolysat (Proksch et al. 2014).

 

Øker hudens fuktighet
En omfattende klinisk studie som så på effekten av et oralt kollagenpeptidtilskudd på hudens aldringstegn hos japanske og kaukasiske kvinner viste en god effekt på hudens fuktighet. Marine kollagenpeptider økte hudens fuktighetsnivå med 12 % over en periode på 8 uker. En konsekvent økning i hudens kollagentetthet over 12 uker ble bekreftet av økt dermal ekkogenesitet (Asserin et al. 2015).

 

 

SEAGARDEN-PRODUKTER


Seagarden har utviklet en produksjonslinje for marinbaserte kollagenpeptider for å imøtekomme de økende kravene fra nutraceutical- og kosmetikkindustrien over hele verden.

Seagarden fokuserer på å bruke nordiske villfangede råvarer fra bærekraftig fiske og ønsker å bidra til produktutvikling og bedret dokumentasjon for marine produkter. Våre produkter inneholder 100 % naturlige ingredienser der vi utnytter restråstoffer av hvit villfanget fisk fra det krystallklare vannet i Nord-Atlanteren. Restråstoffet blir deretter behandlet gjennom en streng dampingsprosess slik at kvaliteten og næringsstoffene i fisken bevares. Det ferdige produktet blir et finmalt pulver som enkelt kan blandes i væske. Seagardens marine kollagen er utvunnet fra torskeskinn (Gadus morhua) og har et meget høyt proteininnhold (over 90 %). Dette gir den reneste kilden til 100 % naturlig kollagen av høyeste kvalitet tilgjengelig på dagens marked.

Marint kollagen er et kosttilskudd og skal ikke erstatte et variert og sunt kosthold. Det er ikke en erstatning for andre animalske proteinkilder, men kan tas som et tilleggsprodukt. Alle produktene fra Seagarden er frie for kunstige tilsetningsstoffer og konserveringsmidler.

 

REFERANSER:
Asserin, Jérome, et al. “The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evidence from an ex vivo model and randomized, placebo‐controlled clinical trials.” Journal of cosmetic dermatology 14.4 (2015): 291-301.

BT innsikt, Profesjonelle proteiner: http://innsikt.bt.no/profesjonelle-proteiner/ Schrieber, R., Gareis, H. (2007) Gelatine Handbook: Theory and Industrial Practice. Wiley-VCH, Weinheim, 347 pp.

EFSA, vitamin C claims: http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search Flaschmajer, R., MacDonald, ED., Perlish, JS., Brugeson, RE., Fisher, LW. (1990) Dermal collagen fibrils are hybrids of type I and type III collagen molecules. Journal of Structural Biology 105(1-3), 162–169.

Marcus, R., Feldman, D., Kelsey, J. (eds) (1996) Osteoporosis. Academic, New York
Proksch, E., et al. “Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis.” Skin pharmacology and physiology 27.3 (2014): 113-119.

Schunck, M., & Oesser, S. (2013). Specific collagen peptides benefit the biosynthesis of matrix molecules of tendons and ligaments. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 10(Suppl 1), P23.

Sibilla, S., Godfrey, M., Brewer, S., Budh-Raja, A., Genovese, L. (2015). An overview of the beneficial effects of hydrolysed collagen as a neutraceutical on skin properties: scientific background and clinical studies. The Open Nutraceutical Journal 8, 29-42.

Yamada, Shizuka, et al. “Effects of fish collagen peptides on collagen post-translational modifications and mineralization in an osteoblastic cell culture system.” Dental materials journal 32.1 (2013): 88-95.

Zdzieblik, Denise, et al. «Collagen peptide supplementation in combination with resistance training improves body composition and increases muscle strength in elderly sarcopenic men: a randomised controlled trial.» British Journal of Nutrition 114.08 (2015): 1237-1245.

Flere artikler

Forrige Neste

Relaterte Produkter

Social Proof