Sunne proteiner

Sunne proteiner

Sunt med protein av mager fisk

Et pre-klinisk forsøk utført ved Haukeland universitetssykehus i Bergen i 2014 viser til positive effekter av en diett med tilskudd av torskeprotein fra Seagarden.

Studien viste positive effekter ved et daglig proteininntak på 20 energiprosent, der 25 % var torskeprotein fra Seagarden. Denne dietten ga god helseeffekt ved en forbedret glukosetoleranse, samt at mengden betennelsesdempende fettsyrer i kroppen økte.

Studien viste positive resultater etter inntak av torskeprotein:

• Indirekte vektnedgang
• Bedre blodsukkerregulering
• Økt insulinfølsomhet
• Betennelsesdempende effekt

Samtidig viste studien til lavere blodsukker etter et måltid, noe som kan tyde på bedre regulering av og følsomhet for hormonet insulin. Dessuten økte nivået av de langkjedede omega 3-fettsyrene, EPA og DHA og bedret forholdet mellom omega 6/omega 3.

Bedret toleranse for sukker, bedret insulinsensitivitet og økt mengde betennelsesdempende fettsyrer i kroppen kan gjøre det enklere å gå ned i vekt. Det er fordi at feilregulerte prosesser i kroppen kan føre til fedme. Eksempelvis er insulinnivået ofte høyt hos mange med fedme som har dårlig toleranse for sukker. Insulin er et hormon som signaliserer for økt lagring av fett i fettvev og forverrer dermed situasjonen.

Kilde: Drotningsvik, Aslaug, et al. «A low dietary intake of cod protein is sufficient to increase growth, improve serum and tissue fatty acid compositions, and lower serum postprandial glucose and fasting non-esterified fatty acid concentrations in obese Zucker fa/fa rats.» European journal of nutrition 54.7 (2015): 1151-1160.

Flere artikler

Forrige

Relaterte Produkter

Social Proof