Fri frakt på bestillinger over kr 649,-

Om Marint Kollagen

Om Marint Kollagen

Kollagen og elastin er de viktigste komponentene i lærhuden, og støtter bevaringen av hudens struktur, fasthet og elastisitet, samtidig som de direkte påvirker dannelsen av rynker. Flere nye kliniske studier har sett på effekten spesifikke kollagenpeptider har på huden og kroppens helse. Et protein er en lang kjede av aminosyrer som er bundet sammen. Er denne kjeden kort kalles den for et peptid.

I alle studiene er det benyttet naturlige spesifikke kollagenpeptider som er spaltet ned fra langkjedet kollagen. Dette gjør kollagenpeptiden mer tilgjengelige for raskere opptak i kroppen. Vi har laget en kortfattet introduksjon og oppsummering av de siste kollagenstudiene. For deg som er spesielt interessert har vi lagt ved kilde informasjon for disse studiene.


1. Kollagenpeptider fra fisk stimulerer til hudens egen kollagendannelse og redusere rynker i huden
En randomisert placebo-kontrollert klinisk studie fra 2015, så på inntaket av kollagen fra fisk hos kvinner over 40 år. Resultatene viste at kollageninntaket førte til forbedring av hudens fuktighet samt kvaliteten og kvantiteten på hudens kollagennettverk. Funnene tyder på at kollagenpeptider fra fisk kan styrke huden ved å stimulerer hudens egen kollagendannelse, forbedre dens struktur og dermed redusere rynker i huden.

(Referanse: Asserin, J., Lati, E., Shioya, T. & Prawitt, J. 2015. The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evidence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. J Cosmet Dermatol, 14, 291-301.)

Les mer:
The effect of oral collagen peptide supplementation on skin moisture and the dermal collagen network: evidence from an ex vivo model and randomized, placebo-controlled clinical trials. Målet med denne studien var å undersøke effekten av et oralt kosttilskudd med spesifikke kollagen peptider på hudens fuktighet og dermalt kollagennettverket i en klinisk setting.

Studie 1: 33 japanske kvinner i alderen 40-59 ble tildelt enten placebo (dextrin) eller en av to behandlingsgrupper; fisk (PF) eller svin (PP). Deltakerne drakk blandingen ved sengetid, som inneholdt enten 10 g placebo eller 10 g Peptan. Behandlingen varte i 56 dager. Vurdering av ansiktshudens parametere ble utført ved baseline og etter 4 og 8 ukers behandling.

Studie 2: 106 kvinner i alderen 40-65 ble tilfeldig tildelt enten placebo (maltodekstrin) eller en behandling (PF). Deltakerne drakk blandingen (enten 10 g placebo eller 10 g Peptan) om morgenen før frokost. Behandlingen varte i 84 dager. Vurderinger av huden ble utført ved oppstart og etter 4 og 12 ukers behandling. Enkeltmålinger av underarmen ble gjennomført på samme sted med en type måling gjennom undersøkelsen. Kollagentettheten i huden, elastiske fibre i huden samt fragmentering av kollagen i den retikulære huden ble vurdert.

Ex vivo forsøk: Hudeksplantat ble brukt til å studere komponenter i den ekstracellulære matriks i vevet rundt cellene i nærværet av kollagenpeptider.

Et inntak av kollagenpeptid fra fisk økte betydelig hudens fuktighet med 12% etter 8 uker og med 28% etter inntak av kollagenpeptider fra svin. Inntaket av kollagenpeptid førte til en betydelig økning i kollagentettheten i huden og større kollagenfragmenter. Begge effektene vedvarte etter 12 uker, noe som tyder på en konsekvent økning i kollagentettheten. Kollagenpeptid reduserte betydelig fragmenteringen med 17,8% allerede etter 4 uker, og med 31,2% etter 12 uker. Ex vivo-forsøket viste at kollagenpeptider induserte kollagen- og glykosaminoglykanproduksjon, noe som kan bety at kollagenpeptider er meget effektivt for å øke mengden av vannbindende glykosaminoglykaner og kollageninnholdet i huden. Disse effektene kan ligge til grunn for økningen i hudens fuktighet og kollagentettheten som ble observert i de kliniske studiene.

Resultatene viser at et inntak av kollagenpeptider kan forbedre hudens fuktighet samt kvaliteten og kvantiteten av hudens kollagennettverket. Disse funnene indikerer sterkt at kollagenpeptider styrker huden ved å stimulere til kollagensyntese og forbedre hudens struktur, og kan dermed redusere rynker i huden.

 

2. Spesifikke bioaktive kollagenpeptider forbedrer cellulitter og hudens utseende hos kvinner

En randomisert dobbeltblindet placebo-kontrollert klinisk studie fra 2015 med normal- og overvektige kvinner i alderen 24-50 år med en moderat grad av cellulitter mottok spesifikke bioaktive kollagenpeptider over 6 mnd. Et regelmessig inntak av kollagenpeptider førte til en tydelig forbedring av cellulitter og hudens utseende hos disse kvinnene.

(Referanse: Schunck, M., Zague, V., Oesser, S. & Proksch, E. 2015. Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology. J Med Food, 18, 1340-8.)

Les mer: Dietary Supplementation with Specific Collagen Peptides Has a Body Mass Index-Dependent Beneficial Effect on Cellulite Morphology 

I denne dobbelt-blindede placebo-kontrollerte kliniske studien ble effekten av spesifikke bioaktive kollagenpeptider (BCP) på cellulittbehandling på normal- og overvektige kvinner undersøkt. Totalt 105 kvinner i alderen 24-50 år, med en moderat grad av cellulitter ble tilfeldig tildelt en daglig dose på 2,5 g BCP eller 2,5 g placebo i 6 mnd. Dosen ble oppløst i væske. Graden av cellulitter ble evaluert før behandlingen samt etter 3 og 6 måneder etter inntak. I tillegg ble hudens ujevnheter, tetthet, og lengden av underhudens borderline vurdert.

BCP behandling førte til en statistisk signifikant reduksjon av cellulitter og reduserte ujevnhetene i huden på lårene (P <0,05) hos normalvektige kvinner. Hudens tetthet ble betydelig forbedret (p <0,05) sammenlignet med placebo. Underhudens borderline hadde en betydelig forkorting etter BCP inntak sammenlignet med baseline. Effekten av BCP behandling ble også bekreftet hos overvektige kvinner, men virkningen var mindre utpreget sammenlignet med de normalvektige kvinnene. Resultatene viste at et regelmessig inntak av BCP over en periode på 6 måneder førte til en tydelig forbedring av hudens utseende hos kvinner med en moderat grad cellulitter.

Basert på nåværende data, kan det konkluderes med at en langtidsbehandling med oralt administrert BCP fører til en forbedring av cellulitter og har en positiv innvirkning på hudens helse.

 

3. Spesifikke kollagenpeptider reduserer rynkevolum samt øker mengden prokollagen type I og elastin i huden

En randomisert dobbeltblindet placebo-kontrollert klinisk studie fra 2013 så på et inntak av bioaktive kollagenpeptider på dannelsen av rynker rundt øynene og kroppens egen produksjon av prokollagen type I og elastin i huden hos kvinner i alderen 45-65 år. Inntaket av bioaktive kollagenpeptider førte til en reduksjon i øyerynkevolum og økte mengden av prokollagen type I og elastin i huden. Resultatene tyder på at spesifikke bioaktive kollagenpeptider kan redusere rynker i huden og har en positiv virkning på hudens struktur og egenskap.

(Referanse: Proksch, E., Schunck, M., Zague, V., Segger, D., Degwert, J. & Oesser, S. 2014a. Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis. Skin Pharmacol Physiol, 27, 113-9.)

Les mer:

Oral intake of specific bioactive collagen peptides reduces skin wrinkles and increases dermal matrix synthesis

I denne randomiserte dobbelt-blindede placebo-kontrollerte kliniske studien, ble det sett på effekten av spesifikke bioaktive kollagenpeptider (BCP) (Verisol) på dannelsen av rynker rundt øynene og stimulering av dannelsen av prokollagen I, elastin og fibrillin i huden.

Totalt 114 kvinner i alderen 45-65 år mottok enten 2,5 g BCP eller placebo, en gang daglig i 8 uker. Rynker i huden ble objektivt målt i alle deltakerne; før start av behandling, etter 4 og 8 uker samt 4 uker etter siste inntak (4-ukers regresjonsfase). En undergruppe ble etablert for sugeblister-biopsier for analyse av prokollagen I, elastin og fibrillin i begynnelsen av behandlingen og etter 8 ukers inntak. Kollagen og placebo ble gitt i pulverform, og ble oppløst i væske. Deltakerne fikk ikke lov til å bruke hudprodukter eller andre kosttilskudd i denne perioden.

Etter 4 ukers behandling viste BCP-gruppen en statistisk signifikant reduksjon i øyerynkevolum på mer enn 7,2% (p <0,05) sammenlignet med placebogruppen. Etter 8 uker ble rynkevolumet i BCP-gruppen signifikant redusert med 20,1% (p <0,01) sammenlignet med placebogruppen. Fire uker etter det siste inntaket (4-ukers regresjonsfase) hadde den BCP-behandlede gruppen fortsatt en statistisk signifikant reduksjon i øyerynkevolum på 11,5% (p <0,01). I tillegg, etter 8 ukers inntak så de et statistisk signifikant høyere innhold av prokollagen type I (65%) (p <0,01) og elastin (18%) (p <0,01) i den BCP-behandlet gruppen sammenlignet med placebogruppen.

Forskerne antyder at langtidsvirkningen som ble sett (4 uker etter siste inntak) kan skyldes den økte dannelsen av essensielle makromolekyler i huden, slik som kollagen og elastin. Kollagen og elastin er de viktigste komponentene i lærhuden, og støtter bevaringen av hudens struktur, fasthet og elastisitet, samtidig som de direkte påvirker dannelsen av rynker. BCP-behandlingen ser også ut til å ha en positiv virkning på viktige makromolekyler som har en direkte innvirkning på hudens rynkedannelse. Det ser altså ut som at et inntak av en spesifikk BCP-behandling reduserer rynker i huden og har en positiv virkning på hudens struktur og egenskap.

 

4. Spesifikke kollagenpeptider øker hudens elastisitet

En randomisert dobbeltblindet placebo-kontrollert klinisk studie fra 2013, viste at et inntak av spesifikke kollagenpeptider forbedret hudens elastisitet, også etter 4 ukers oppfølging hos kvinner i alderen 35-55 år. Resultatene tyder på at et inntak av kollagen over en lengre periode kan ha en positiv innvirkning på hudens helse.

(Referanse: Proksch, E., Segger, D., Degwert, J., Schunck, M., Zague, V. & Oesser, S. 2014b. Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study. Skin Pharmacol Physiol, 27, 47-55.)

Les mer: Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study

Målet med denne undersøkelsen var å studere effekten av kollagenhydrolysat (CH) sammensatt av spesifikke kollagenpeptider på hudens biofysiske parameter relatert til hudens aldring. I denne dobbelt-blindede, placebo-kontrollerte studien, ble 69 kvinner i alderen 35-55 år tilfeldig tildelt 2,5 g eller 5,0 g CH eller placebo én gang daglig i 8 uker. Hudens elastisitet, fuktighet, vanntap og ruhet ble objektivt målt før første inntak (t0) og etter 4 (t1) og 8 ukers (t2) regelmessig inntak. Hudens elastisitet ble også vurdert ved oppfølgingen 4 uker etter siste inntak av CH (t3, 4-ukers regresjon fase).

Ved slutten av studien, viste resultatene at hudens elastisitet i begge CH-gruppene hadde en statistisk signifikant forbedring sammenlignet med placebo. Etter 4 ukers oppfølging ble det observert en statistisk signifikant høyere elastisitet i huden hos eldre kvinner. Samlet CH inntak over en lengre periode synes å ha en positiv innvirkning på hudens helse.

Flere artikler

Neste