MSC

Visste du at Seagarden er en av de første produsenten av kollagen som ble MSC-sertifisert? Derfor kan du finne den blå MSC-logoen på de fleste av våre produkter. Men hva betyr egentlig dette?

Info hentet fra MSCs egne sider. Klikk her for å komme til siden.

MSC-fiskeristandarden brukes til å vurdere om et fiskeri er godt forvaltet og bærekraftig.

MSC-fiskeristandarden blir gjenomgått og utviklet i samråd med forskere, fiskeindustrien og miljøverngrupper. Standarden gjenspeiler den mest oppdaterte forståelsen av internasjonalt anerkjent fiskeriforskning og -forvaltning.

Hvordan brukes MSC-fiskeristandarden?

Når et fiskeri oppnår sertifisering i henhold til fiskeristandarden, kan den sertifiserte fangsten selges med det blå MSC-miljømerket.

Sertifisering i henhold til MSC-fiskeristandarden er frivillig. Den er åpen for alle fiskerier som fanger ville marine organismer eller ferskvannsorganismer. Dette inkluderer de fleste typer fisk og skalldyr.

MSC-fiskeristandarden har tre grunnleggende prinsipper som alle fiskerier må oppfylle:

1. Bærekraftige fiskebestander

Fisket må være på et nivå som sikrer at det kan fortsette på ubestemt tid og at fiskebestanden kan forbli produktiv og sunn.

2. Minimere miljøpåvirkningen

Hva er virkningene av fisket? Fisket må forvaltes nøye og med omhu slik at andre arter og livsmiljøer i økosystemet forblir sunne.

3. Effektiv fiskeriforvaltning

Er fiskeriet godt forvaltet? MSC-sertifiserte fiskerier må overholde gjeldende lover og kunne tilpasse seg til skiftende miljøforhold.

Sertifiseringsorganene vurderer og måler om fiskeriene oppfyller disse prinsippene ved bruk av 28 ytelsesindikatorer.

Social Proof